Kancelaria Ethica

Radca Prawny
Poddający się – nigdy nie wygrywa, a wygrywający – nigdy się nie poddaje.
Napoleon Hill

Naszym nadrzędnym celem jest
uczciwe i godne traktowanie Klientów,
czyniące zadość zasadom etyki zawodowej,
obowiązującym radcę prawnego.

Kładziemy szczególny nacisk na etyczny wymiar naszych usług,
tak, aby określenie zawodu radcy prawnego jako
„zawód zaufania publicznego” niosło w sobie realną wartość.

Witamy serdecznie
na stronie Kancelarii

Nasza kancelaria powstała po to, aby wspierać Klientów w sprawach i sporach z instytucjami.

Chcemy pomagać w sytuacjach, gdy nasi Klienci są niedoinformowani, nie do końca rozumieją treść zawieranych umów oraz, gdy nie są świadomi praw, które im przysługują w spornych sytuacjach.

Kładziemy szczególny nacisk na etyczny wymiar naszych usług, tak, aby określenie zawodu radcy prawnego jako „zawód zaufania publicznego” niosło w sobie realną wartość.

W pracy zawodowej wykorzystujemy wiedzę zdobytą w bankowości, cechuje nas rzeczowość, wnikliwość, łatwość nawiązywania kontaktów, uczciwe podejście do klientów i wiara w sukces!

Eliza Bielewicz-Otremba
Ewelina Darnikowska
Założycielki Kancelarii

Ewelina Darnikowska
Radca Prawny

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Po odbyciu aplikacji radcowskiej zostałam wpisana na listę radców prawych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Ponadto jestem absolwentką studiów podyplomowych Politechniki Warszawskiej na kierunku: Wycena Nieruchomości. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w kancelariach radców prawnych, specjalizujących się w prawie rodzinnym, cywilnym oraz prawie gospodarczym. Posiadam również kilkunastoletnie doświadczenie w bankowości.

Eliza Bielewicz-Otremba
Radca Prawny

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Po odbyciu aplikacji radcowskiej zostałam wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Ponadto jestem absolwentką studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku: „Podstawy prawne procesu inwestycyjnego” oraz studiów podyplomowych z Bankowości i Finansów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Posiadam niemal 15-stoletnie doświadczenie w bankowości (w departamentach kredytów hipotecznych) i doradztwie finansowym. Doświadczenie prawnicze zdobywałam w kilku kancelariach radcowskich specjalizujących się w prawie gospodarczym, cywilnym oraz rodzinnym.

Kancelaria „ETHICA”

Nasza kancelaria świadczy usługi przede wszystkim na rzecz osób indywidualnych. Ale również obsługujemy podmioty gospodarcze – mikro i małe przedsiębiorstwa.

W naszej pracy stawiamy na otwartą komunikację z Klientem i koncentrację na Jego potrzebach. Staramy się unikać schematów i patrzeć na sytuację naszego Klienta kompleksowo, tak aby nasze działania nie prowadziły wyłącznie do rozwiązania pojedynczego problemu, lecz uwzględniały szersze konsekwencje prawne (w tym podatkowe) i dały optymalny efekt końcowy.

Zdajemy sobie sprawę, że tylko poprzez nieustające samodoskonalenie jesteśmy w stanie nadążać za zmieniającym się rynkiem i potrzebami Klienta.

Kancelaria współpracuje z:

Kancelarią notarialną

Empty section. Edit page to add content here.

Kancelarią doradztwa podatkowego

Empty section. Edit page to add content here.

Doradcami finansowymi

Empty section. Edit page to add content here.

Rzeczoznawcami majątkowymi

Empty section. Edit page to add content here.

Mediatorem sądowym ds. gospodarczych

Empty section. Edit page to add content here.

Specjalistą ds. wyceny przedsiębiorstw

Empty section. Edit page to add content here.

Co nas wyróżnia:

Naszym nadrzędnym celem jest
uczciwe i godne traktowanie Klientów,
czyniące zadość zasadom etyki zawodowej,
obowiązującym radcę prawnego.

Całą naszą wiedzę i doświadczenie angażujemy, aby wesprzeć Klienta i osiągnąć zakładane cele

Nasze działania i rozwiązania są skuteczne, ponieważ rzetelnie pracujemy na wymierne efekty naszej pracy.

Zakres usług

iPad_Ethica

Sprawy bankowe

Kancelaria służy pomocą we wszelkich problemach Klientów związanych z posiadanymi produktami bankowymi.

Jeśli na przykład:

  • masz problem z kontaktem z bankiem, który nie odpowiada na Twoje reklamacje lub ich nie uwzględnił;
  • nie rozumiesz postępowania banku, który straszy Cię wypowiedzeniem umowy;
  • zapisy umowy są dla Ciebie niezrozumiałe;
  • bank pobiera opłaty, z którymi się nie zgadzasz lub zawyża koszty kredytu;
  • zniknęły Ci pieniądze z konta a Bank nie poczuwa się do odpowiedzialności;
  • bank sprzedał wierzytelność i nie wiesz, jak ma to konsekwencje dla Ciebie;

Skontaktuj się z nami. Spróbujemy Ci pomóc lub objaśnimy, w czym tkwi problem!

iPad_Ethica

Spadki i darowizny

Kancelaria doradza i reprezentuje klientów we wszelkich sprawach dotyczących nabywania praw w drodze dziedziczenia lub darowizny (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, nieważność testamentu, dział spadku, odwołanie darowizny)

iPad_Ethica

Kontrakty

Kancelaria pomaga dobrać optymalny rodzaj umowy do planowanego przedsięwizięcia, sporządza i opiniuje umowy oraz reprezentuje klientów w dochodzeniu roszczeń, wynikających z umów. Oferujemy również analizę postanowień wzorców umów pod kątem ich zgodności z prawem i dopuszczalności klauzul umownych w obrocie z konsumentami.

iPad_Ethica

Windykacja należności

Pomagamy w dochodzeniu należności przysługujących naszym klientom, zarówno na etapie przedsądowym, sądowym jak i egzekucyjnym

iPad_Ethica

Sprawy dotyczące nieruchomości

Kancelaria zajmuje się analizą stanu prawnego nieruchomości oraz doradztwem w zakresie zabezpieczeń prawnych na nieruchomościach, opiniowaniem umów w zakresie obrotu nieruchomościami (umów przedwstępnych i deweloperskich). Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych w sprawach dotyczących nieruchomości ( m. in opłat adiacenckich, rent planistycznych) oraz w sprawach zniesienia współwłasności, stwierdzenia zasiedzenia, ustanowienia służebności, uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, bezumownego korzystania, ochrony własności i posiadania).

iPad_Ethica

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Doradzamy i reprezentujemy klientów w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie np. za wypadek komunikacyjny, błąd medyczny, wypadek przy pracy, śmierć najbliższych

iPad_Ethica

Sprawy rodzinne

Kancelaria doradza i reprezentuje klientów we wszelkich sprawach regulujących stosunki między małżonkami (rozwód, separacja, podział majątku) oraz między rodzicami a dziećmi (władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, alimenty, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa)

iPad_Ethica

Prawo administracyjne

Kancelaria reprezentuje Klientów we wszelkich sprawach wymagających rozstrzygnięcia organów administracji publicznej (sporządzanie opinii prawnych, odwołań od decyzji, skarg oraz środków zaskarżenia, pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń, doradztwo w zakresie prawa administracyjnego)

iPad_Ethica

Obsługa przedsiębiorców

Kancelaria zajmuje się bieżącą obsługą i doradztwem prawnym dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, opracowywaniem i opiniowaniem umów handlowych, rejestracją spółek prawa handlowego oraz  reprezentacją przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami

iPad_Ethica

Prawo karne

Obrona w sprawach karnych i wykroczeniowych, reprezentacja osób pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, sporządzanie subsydiarnego (prywatnego) aktu oskarżenia.

iPad_Ethica

Ochrona danych osobowych

Kancelaria zajmuje się doradztwem w zakresie ochrony danych osobowych, jak również sporządzaniem dokumentacji GIODO ( POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA, INSTRUKCJI ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI) i zgłaszaniem zbiorów danych do GIODO.

W tym zakresie współpracujemy z doświadczonym radcą prawnym, specjalizującym się w tej wąskiej dziedzinie prawa.

Zapytaj o swoją sprawę

Jeśli masz trudną sprawę, z którą nie umiesz sobie poradzić, a nie znalazła się ona na liście tematów – napisz do nas – jest duże prawdopodobieństwo, że będziemy mogli pomóc.

Zadzwoń do nas

Są takie sprawy i sytuacje, które trudno jest opisać lub nie wiadomo od czego zacząć. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Zadzwoń do nas – z pewnością Twoja sprawa nie będzie nam obojętna.

Modele Wynagrodzenia

Wynagrodzenie za usługi świadczone przez Kancelarię Ethica ustalane jest indywidualnie z Klientem,
przy uwzględnieniu stopnia skomplikowania sprawy, przewidywanego nakładu pracy,
możliwości finansowych klienta a w sprawach cywilnych również wartości przedmiotu sporu.
Wynagrodzenie może przyjąć postać:

Ryczałtowego

Na warunkach indywidualnie ustalonych z Klientem

Godzinowego

Rozliczanego na podstawie zestawienia przepracowanych godzin

Jednorazowego

Koszt prowadzenia pojedynczej sprawy lub udzielenia porady prawnej

Success fee

Dodatkowe wynagrodzenie za pomyślny wynik sprawy, niezależnie od ustalonego wynagrodzenia podstawowego

Skontaktuj się z nami