Polisolokaty

  • Jeśli jesteś właścicielem POLISOLOKATY (czyli tzw. ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi), od której nie możesz odstąpić bez utraty całości lub większości środków albo już odstąpiłeś i towarzystwo ubezpieczeniowe pobrało większość zgromadzonych środków, zgłoś się do nas!
  • Jeśli czujesz się oszukany przez towarzystwo ubezpieczeniowe, które zaoferowało Ci produkt niezgodny z przedstawionymi przez Ciebie oczekiwaniami, zgłoś się do nas!
  • Jeśli pośrednik np. pracownik banku, przedstawił Ci produkt w sposób, który dał Ci poczucie gwarancji zysku, a Twoja polisa traci na wartości – zgłoś się do nas!
  • Jeśli nie jesteś pewny czy zapisy Twojej umowy mogą być dla Ciebie niekorzystne, pozwól ją przeanalizować ekspertom!

Kancelaria specjalizuje w dochodzeniu zwrotu zainwestowanych środków w POLISOLOKATY.

Pomagamy odzyskać środki pobrane przez towarzystwa ubezpieczeniowe tytułem opłaty likwidacyjnej. Skutecznie kwestionujemy zawarte umowy, dzięki czemu możesz odzyskać całość wpłaconych środków. Wspieramy swoich Klientów i kompleksowo przeprowadzamy  ich przez proces dochodzenia zwrotu wpłaconych środków, począwszy od rozwiązań polubownych do postępowania sądowego.