Porady eksperckie

UZASADNIENIE OSTATNIEGO WYROKU P-KO RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG S.A.

Otrzymaliśmy już uzasadnienie wyroku z dnia 30 lipca 2020 r. wydanego w sprawie naszych klientów przeciwko Raiffeisen Bank International AG S.A. z siedzibą w Wiedniu , stwierdzającego nieważność Umowy oraz zasądzającego zwrot wpłaconych środków ( Sąd Okręgowy w Warszawie, SSO Ewa Jończyk, sygn. akt III C 694/19).

Uzasadnienie dostępne jest pod linkiem:

https://drive.google.com/file/d/10LzyuGxjvQtB6VPE6Juz2qGcgTsaNwNW/view