Porady eksperckie

TRZYMAMY KCIUKI ZA RZECZNIKA FINANSOWEGO

WSPIERAMY INSTYTUCJĘ RZECZNIKA FINANSOWEGO W każdej sprawie prowadzonej dla naszych klientów występujemy do Rzecznika Finansowego o wydanie istotnego poglądu w sprawie – opinii mającej na celu wzmożenie ochrony interesów konsumentów w indywidualnym postępowaniu sądowym. Likwidacja tego urzędu może doprowadzić do osłabienia zakresu ochrony praw klientów podmiotów rynku finansowego, a tym samym do uprzywilejowania tych podmiotów, w szczególności banków i ubezpieczycieli. Zachęcamy do zapoznania się z uwagami Rzecznika do projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego: