Porady eksperckie

UWAGA NA BOŚ BANK !!!

Klienci BOŚ Banku, uwaga na wydawane przez Bank Zbiory Ogólne Zasad Kredytowania (ZOZK). W prowadzonej przez naszą Kancelarię sprawie klient wystąpił do Banku o wydanie Regulaminu obowiązującego na dzień podpisania Umowy. Bank wydał wzór ZOZK rzekomo obowiązujący w dniu podpisania Umowy. Jego treść zamieszczamy w formie zdjęcia nr 1. Jak widać, w przypadku kredytu denominowanego Bank chciał wprowadzić klienta w błąd, opisując ryzyko kursowe i parametry wyznaczania kursów, których nie było ze wzorcu obowiązującym na dzień zawarcia Umowy. Klient posiadał ZOZK z daty zawarcia Umowy podpisany przez siebie, w którym ten paragraf wyglądał zupełnie inaczej (vide zdjęcie 2) Przypadek – NIE ! Celowe działanie banku – TAK ! Na naszym przykładzie, radzimy zachować szczególną ostrożność przy powoływaniu się w pismach procesowych na treść ZOZK wydaną przez Bank na prośbę klienta.