Porady eksperckie

WYGRANE UNWW

Z radością informujemy o kolejnych wygranych Naszych Klientów, tym razem w sprawach z ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

25 czerwca 2019 roku, Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w sprawie o sygn. akt  I C 4552/18, orzekł zwrot składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego bezprawnie pobranych od Naszej Klientki. Orzeczenie zapadło na pierwszym posiedzeniu, na którym przesłuchiwana była również powódka.

Uzasadnienie wyroku można znaleźć tutaj.

Natomiast wyrokiem z dnia 9 lipca 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. akt XXVII Ca 1536/18, oddalił apelację Banku, powołując się na ugruntowane orzecznictwo w zakresie spraw UNWW. Co więcej, Bank już rozliczył się z Naszymi Klientami.