Porady eksperckie

I C 2634/18 UZASADNIENIE

Jak już informowaliśmy we wcześniejszym wpisie, wyrokiem z dnia 30 maja 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia (As. SR Michał Maj) w sprawie o sygn. akt I C 2634/18 zasądził na rzecz naszej klientki od mBank kwotę 45 967, 87 tytułem nadpłat.

Pełne uzasadnienie wyroku można znaleźć tutaj.