Porady eksperckie

Posiadaczu polisy z UFK – masz jeszcze czas!

Sporna kwestia dotycząca okresu przedawnienia roszczenia o zwrot bezprawnie pobranej opłaty likwidacyjnej w końcu została przesądzona. I to na korzyść konsumenta!

10 sierpnia 2018 roku Sąd Najwyższy podjął aż 3 niezmiernie istotne uchwały dla posiadaczy ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (sygn. akt III CZP 13/18, III CZP 20/18 i III CZP 22/18). Na podobnie sformułowane pytania sądów dotyczących terminu przedawnienia stosowanego do roszczenia o wypłatę części świadczenia wykupu zatrzymanego przez ubezpieczyciela na podstawie abuzywnych postanowień umowy ubezpieczenia z UFK przysługującego ubezpieczającemu lub ubezpieczycielowi będącemu konsumentem, Sąd Najwyższy udzielił następującej odpowiedzi:

„W umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym roszczenie o wypłatę wartości wykupu ubezpieczenia, nie stanowiącej kosztów udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, przedawnia się w terminie określonym w art. 118 k.c.”.

Przedmiotowe uchwały rozwieją wątpliwości w zakresie prowadzonych przez naszą Kancelarię spraw, w których pełnomocnicy strony przeciwnej próbują przeforsować stanowisko o przedawnieniu tych roszczeń w terminie 3 lat, czyli w terminie właściwym dla umów ubezpieczenia. Sąd Najwyższy potwierdził, że kwestia roszczenia o wykup wartości ubezpieczenia z UFK realizująca cele oszczędnościowo-inwestycyjne winna korzystać ze wzmożonej ochrony prawa do wypłaty oszczędzanych środków. Tym samym Sąd Najwyższy przesądził, że kwestia pobrania opłaty likwidacyjnej nie stanowi rozliczenia związanego ze zdarzeniem ubezpieczeniowym.

Z powyższego wynika, że do roszczeń o zwrot opłaty likwidacyjnej należy stosować art. 118 k.c. konstytuujący 10-letni termin przedawnienia tego roszczenia. Jeśli więc rozwiązałeś umowę przed dniem 9 lipca 2018 roku – masz 10 lat na dochodzenie swoich roszczeń, a dla roszczeń powstałych od 9 lipca 2018 roku – 6 lat. (czytaj więcej o terminach przedawnienia dla roszczeń powstałych od 9 lipca 2018 roku: http://kancelaria-ethica.pl/2018/08/przedawnienie-po-nowemu-wybrane-zmiany/).

Jeśli termin przedawnienia Twojego roszczenia zbliża się ku końcowi, nie zapomnij o przerwaniu jego biegu! Chętnie pomożemy w wykonaniu tego ruchu, jak i w poprowadzeniu dalszego procesu związanego z bezprawnie pobraną od Ciebie opłatą likwidacyjną.