Porady eksperckie

SN rozwiał wątpliwości – DECYDUJĄCA JEST CHWILA ZAWARCIA UMOWY !

DECYDUJĄCA JEST CHWILA ZAWARCIA UMOWY !

W dniu dzisiejszym zapadła ważna dla wszystkich frankowiczów uchwała Sądu Najwyższego, w składzie tzw.: „siódemkowym” (7 Sędziów).

SN orzekł, że oceny, czy postanowienie umowne jest niedozwolone (art. 385[1] § 1 k.c.), dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy (III CZP 29/17).

Oznacza to, że ocena nieuczciwego charakteru danej klauzuli umownej sprowadza się do analizy normatywnej treści umowy, z uwzględnieniem okoliczności jej zawarcia, a nie – biorąc pod uwagę sposób wykonywania umowy przez przedsiębiorcę.

Powyższe orzeczenie wytrąca z rąk banków koronny argument, na którym opierają one swoją taktykę procesową próbując przekonać, że wprawdzie zapis umowy daje pewnego rodzaju swobodę w kształtowaniu kursów walut, jednak bank tego w żaden sposób nie wykorzystuje, bo jego kursy nie odbiegały znacząco od np. kursu średniego NBP.

Tym samym SN potwierdził, że już samo przyznanie sobie arbitralnie przez bank w umowie uprawnienia do jednostronnego kształtowania kursów w tabeli banku jest niedozwolone, gdyż daje przedsiębiorcy możliwość nieuczciwego działania, niezależnie od tego, czy dany bank z tego skorzystał, czy też nie. Jest to działanie niezgodne z zasadą równowagi kontraktowej, na której oparte są stosunki cywilnoprawne.