Porady eksperckie

TYM RAZEM POLEGŁ OPEN LIFE

TYM   RAZEM   POLEGŁ   OPEN LIFE

Miło nam podzielić się informacją, że kancelaria w całości wygrała proces z OPEN LIFE TUnŻ S.A. o zwrot środków naszego Klienta, zatrzymanych  z tytułu opłaty likwidacyjnej przy rezygnacji z umowy ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z UFK „Better Future”. Klient odzyskał ponad 35 tys. zł plus odsetki. Oprócz opłaty likwidacyjnej, Ubezpieczyciel musiał także zwrócić tzw: „bonus”, czyli dodatkowe środki, które nasz Klient otrzymał w ramach promocyjnej, dodatkowej alokacji w wysokości 2 040 zł.

Jest to świetny przykład na to, że nie opłaca się przedsiębiorcom wykorzystywać swojej dominującej pozycji wobec konsumenta, bo sankcja za nieuczciwe postępowanie jest sroga. Wprowadzenie przepisu o bezskuteczności klauzul abuzywnych wobec konsumenta, z jednoczesnym nałożeniem obowiązku wykonywania innych postanowień umownych zgodnie z zapisami umowy ma być czynnikiem odstraszającym dla przedsiębiorców. Świadomość dotkliwych skutków ekonomicznych powinna stanowić wystarczającą przestrogę i barierę przed podejmowaniem działań niezgodnych z wymogami prawa. Wykładnię tę potwierdza ponadto cel oraz ogólna struktura Dyrektywy 93/13/EWG i wprost wynika z jej art. 6.

Wyrok jest prawomocny (sygn. akt sprawy przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe I C 767/17).