Porady eksperckie

KOLEJNA WYGRANA Z AXĄ !!!

Miło nam poinformować, że Kancelaria ETHICA po raz kolejny odzyskała na rzecz swojego klienta środki pobrane przez AXA TUnŻ SA tytułem tzw. opłaty likwidacyjnej, ukrytej pod pojęciem tzw.: „wartości wykupu”.

Tym razem nie obyło się bez sporu sądowego, jednak warto było czekać 🙂 Sąd w całości zasądził żądanie zwrotu 170 tys. zł , które AXA pobrała z ponad 300 tys. zł. zgromadzonych przez ubezpieczającego. Sąd podzielił stanowisko co do stosowania przez przedsiębiorcę niedozwolonej klauzuli umownej, umożliwiającej Towarzystwu zatrzymanie większości środków, z powodu rzekomych kosztów, jakie poniosło na skutek przedterminowego rozwiązania umowy.

Wyrok jest nieprawomocny, gdyż AXA wniosła apelacja, ale tylko w zakresie zaledwie 20 tys. zł. Resztę środków klient ma już na swoim koncie 🙂 (sygn akt w Sądzie Okręgowym w Warszawie  II C 89/17).