Porady eksperckie

A CO JEŚLI BANK WYPOWIEDZIAŁ CI KREDYT?

Otrzymujesz z Banku pismo oznaczone jako: „ostateczne wezwanie do zapłaty”, w którym to piśmie czytasz, że Bank wzywa Cię do zapłaty zaległych płatności, określa termin do ich uiszczenia i jednocześnie wskazuje, że w przypadku ich nieuregulowania wskazane pismo stanowi wypowiedzenie umowy. Czy pismo o takiej treści jest skuteczne i stanowi wypowiedzenie umowy? Odpowiedź brzmi: NIE. Przekonała się o tym Klientka naszej kancelarii (która zgłosiła się do nas w momencie, kiedy był już wyznaczony pierwszy termin komorniczej licytacji nieruchomości),  która wygrała już w I instancji powództwo o pozbawienie w całości wykonalności bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE). W wyroku z dnia 04 maja 2017 r. ( sygn. akt. IV C 1217/15) Sąd Okręgowy w Warszawie, podzielił stanowisko powódki co do nieskuteczności wypowiedzenia umowy. Sąd uznał, że połączenie w jednym piśmie wezwania do zapłaty i oświadczenia o wypowiedzeniu umowy jest niedopuszczalne, co prowadzi z kolei do wniosku, że nie doszło skutecznie do wypowiedzenia umowy a zobowiązanie powódki nie zostało wyliczone w sposób prawidłowy. Bank nie wniósł apelacji co oznacza, że orzeczenie stało się prawomocne a prowadzona egzekucja niecelowa.

WYROK Z UZASADNIENIEM-1