Porady eksperckie

Pozasądowa wygrana z AXA ŻYCIE Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

 

 

axa-logoMiło nam poinformować, że Klient naszej kancelarii odzyskał w całości dochodzoną kwotę od ubezpieczyciela AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z tytułu zawartej Umowy Ubezpieczenia z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Plan Inwestycyjny Regularian Prestiż (tzw. POLISOLOKATA).  Chodzi o niebagatelną kwotę 180 000,00 zł. Zwrócona kwota jest konsekwencją przedstawionej przez kancelarię szerokiej argumentacji w pierwszym piśmie wystosowanym do Ubezpieczyciela. Powyższe nie oznacza, że każdorazowo Ubezpieczyciele wypłacają kwoty dochodzonych roszczeń na drodze polubownego załatwienia sprawy, ale stanowi dowód na to, że jest to możliwe, a wszystko zależy od stanu faktycznego sprawy  i „skonstruowanej” taktyki procesowej.