Porady eksperckie

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego przy kredycie – czy można żądać zwrotu zapłaconych składek?

Jeśli Twój kredyt został zabezpieczony ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego, ponieważ sfinansowałeś kredytem od 80 do 100 % wartości nieruchomości, nie oznacza to, że wpłacone przez Ciebie składki na poczet ubezpieczenia nie powinny zostać zwrócone przez bank. Konstrukcja tego ubezpieczenia polegała na tym, że to bank a nie kredytobiorca był uposażonym, pomimo tego, że obowiązek ponoszenia kosztu składki za ubezpieczenie ciążył na klientach banku. Kredytobiorcy nie mieli żadnego wpływu na to na jakich warunkach bank ubezpieczał wkład własny, co więcej, nie mieli również realnej możliwości zapoznania się z treścią takiej umowy. Nie przeszkadzało to jednak bankom w pobieraniu wartości składki z rachunku Klienta. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w orzeczeniu z dnia 6 sierpnia 2009 ( sygn. XVII AmC 624/09 ), wskazał, że ” (…) ponoszenie przez klientów kosztów polisy w sytuacji, kiedy ktoś inny osiąga z jej opłacenia korzyści jest klauzulą niedozwoloną.” W uzasadnieniu wyroku czytamy, że ” (…) umowa zabezpiecza wyłącznie interes banku, który przerzuca ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej na kredytobiorców. ” i stanowi przerzucenie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej na kredytobiorców. W związku z tym bank jako bezpodstawnie wzbogacony powinien zwrócić wartość wpłaconych składek. Reasumując, jeśli bank obciąża Cię kosztem takiego ubezpieczenia warto rozpocząć walkę o zwrot pobranych składek bo masz realną szansę na ich odzyskanie.