Porady eksperckie

Kredyt we frankach nie zawsze oznacza „… i nie opuszczę Cię aż do śmierci”.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście w wyroku z 29 kwietnia (sygn. VIC 1713/15) uznał, że klauzula waloryzacyjna w kredycie frankowym wg której bank przeliczał kredyt z franków na złote i na odwrót, od początku była nieważna. Oznacza to, że kredyt wypłacony w złotych nie mógł zostać przeliczony na franki szwajcarskie i tak samo nieważne są przeliczenia wg aktualnego kursu miesięcznych rat. W rezultacie kredyt jest złotowy. W sprawie objętej powyższym orzeczeniem sąd zastosował dodatkową sankcję dla banku, otóż pozostawił klauzulę o oprocentowaniu wg stawki LIBOR a nie WIBOR właściwej dla kredytów złotówkowych. W konsekwencji takiej konstrukcji, oraz z uwagi na fakt, że stawka LIBOR była i jest niższa od WiBOR-u, Kredytobiorca będzie miał tani kredyt w złotówce.